Pirotecnia Sant Roc

Avís legal

Informació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que aquest lloc web és propietat de DOLORS RUBIÓ, amb N.I.F 77902471Q domicili al C/Vicenç Soler i Jorba nº17, 17800 Olot (Girona), i amb les dades de contacte següents: 972 266 814 o info@pirotecniasantroc.com.


Protecció de Continguts

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per DOLORS RUBIO CLAVAGUERA en aquest Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o "look and feel": marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a DOLORS RUBIO CLAVAGUERA i/oa tercers als quals els han cedit els seus drets.


En cap cas l'accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part dels seus titulars, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d'ús del Lloc Web no confereixen als USUARIS cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament.


Queda terminantment prohibida la utilització d'aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d'explotació del Lloc Web.


Sense perjudici de tot això, si l'Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement al més aviat possible.


Accés i Ús del Lloc Web

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.


L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb aquestes condicions, termes i polítiques, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.


L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de DOLORS RUBIO CLAVAGUERA, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris.


DOLORS RUBIO CLAVAGUERA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguera derivar-se del dit accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per DOLORS RUBIO CLAVAGUERA a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l'ús de versions no actualitzades.


Enllaços a tercers

En aquest Lloc Web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. DOLORS RUBIO CLAVAGUERA no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present Lloc Web, llocs als quals accedeix l'interessat sota la seva responsabilitat exclusiva.


Així mateix, tampoc no es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web de DOLORS RUBIO CLAVAGUERA que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o fitxers de l'Usuari, excloent-ne així mateix a DOLORS RUBIO CLAVAGUERA de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot això.


Xarxes socials

Us informem quin DOLORS RUBIO CLAVAGUERA pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de DOLORS RUBIO CLAVAGUERA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privadesa i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.


DOLORS RUBIO CLAVAGUERA tractarà les vostres dades amb les finalitats d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d'activitats productes o serveis de DOLORS RUBIO CLAVAGUERA així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.


Queda prohibida la publicació de continguts:


Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.


Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que DOLORS RUBIO CLAVAGUERA consideri no apropiats.


I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.


Així mateix, DOLORS RUBIO CLAVAGUERA es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.


Modificació dels Termes i Condicions d'Ús, Política de Privadesa i de Protecció de Dades.

El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privadesa per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent de consultar l'usuari periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o assegurar-se de l'existència de canvis, prenent com a referència la data de la darrera actualització.


Carret de la compra

No hi ha elements

Informació dels productes

Categoria F1 Venta autoritzada a persones majors de 12 anys
Categoria F2 Venta autoritzada a persones majors de 16 anys
Categoria F3 Venta autoritzada a persones majors de 18 anys
Categoria T1 Venta autoritzada a persones majors de 18 anys