Pirotecnia Sant Roc

Condicions legals de la pàgina web

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la
Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: Dolors Rubió Clavaguera
Domicili Social:Carrer de Vicenç Soler i Jorba, 17
NIF: 77902741Q
Telèfon: 972266814
E-mail: info@pirotecniasantroc.com
Lloc Web: http://www.pirotecniasantroc.com

1.- OBJECTE
Dolors Rubió Clavaguera (en endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web http://www.pirotecniasantroc.com,amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.
A través de la Web, El prestador facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.
Tota persona que accedeixi en aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, doncs aquesta pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en la web, sense que existeixi l’obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en la pàgina web del prestador.

Carret de la compra

No hi ha elements

Informació dels productes

Categoria F1 Venta autoritzada a persones majors de 12 anys
Categoria F2 Venta autoritzada a persones majors de 16 anys
Categoria F3 Venta autoritzada a persones majors de 18 anys
Categoria T1 Venta autoritzada a persones majors de 18 anys