Pirotecnia Sant Roc

Enviaments

NOTA: LA LEGISLACIÓ VIGENT PROHIBEIX L'ENVIAMENT DE MATERIAL PIROTÈCNIC PER CORREU O MISSATGERIA

Només s'enviaran els productes que estiguin marcats a la categoria: productes que enviem per transport.

Els enviaments són amb condicions prèvies a comunicació per telèfon o per email, per estipular la forma de pagament i les despeses d'enviament.

LA RESTA DE PRODUCTES
Nosaltres no podem enviar pirotècnia per transport. Vostè ha de venir a recollir la comanda personalment o bé fer que algú la recollí per vostè.
Li recomanem que es posi en contacte amb una empresa de missatgeria o transports, per exemple MRW o SEUR o qualsevol agència de transports.

info@pirotecniasantroc.com

Tlf. 972 26 68 14

REGLAMENT D'ARTICLES PIROTÈCNICS I CARTUTXERIA
Aprovat pel Real Decret 563/2010, de 7 de maig.
CAPÍTOL I
Venta i posta a disposició del públic d'articles pirotècnics i cartutxeria.
Article 124. Persones autoritzades per la venta i posta a disposició del públic d'articles pirotècnics
"...2." Queda expressament prohibit l'enviament dels productes que hagin estat venuts al públic per correspondència, telèfon o mitjans informàtics. L'entrega dels productes es realitzarà amb la presència obligada del comprador al local de venta ...
  INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA NUMERO 17"... Compra electrònica.

Estarà permesa la comprova telefònica o electrònica sempre i quan la recollida del material pirotècnic s'efectuï en el propi establiment de vent per la mateixa personal que va realitzar la compra..."
"... Venta per correspondència i venta ambulant.

Queda expressament prohibit l'enviament de productes al públic per correspondència, missatgeria o altres tipus de transport, això com la venta ambulant d'articles pirotècnics regulats per la present instrucció tècnica ..."

Carret de la compra

No hi ha elements

Informació dels productes

Categoria F1 Venta autoritzada a persones majors de 12 anys
Categoria F2 Venta autoritzada a persones majors de 16 anys
Categoria F3 Venta autoritzada a persones majors de 18 anys
Categoria T1 Venta autoritzada a persones majors de 18 anys